Project R-9435

Titel

Functioneren van het fotosynthese apparaat, metabole en microbiële verdedigingssystemen bij ecotypen van Dianthus carthusianorum L, afkomstig van niet-metaal- en metaalgepollueerde gronden na blootstelling aan toxische concentraties lood, cadmium en zink (Onderzoek)

Abstract

Micro-evolutie en natuurlijke selectie leidden ertoe dat sommige plantensoorten zich konden aanpassen aan metaal-gepollueerde gronden. Dergelijke soorten zijn ideale modellen om mechanismen van aanpassing te bestuderen. Dit project beoogt de basis van de verhoogde metaaltolerantie van Dianthus carthusianorum L. ecotypen van metaal-gepollueerde gronden te ontrafelen. Er wordt gestart met het vergelijken van de responsen van het fotosynthese-apparaat op metaalstress tussen ecotypen van zowel verontreinigde als niet-verpontreinigde gronden en dit zowel betreffende anatomie ((ultra-)structuur) als het functioneren. Ten gevolge van metaaltoxiciteit kan de fotosynthese verstoord worden, wat kan leiden tot oxidatieve stress die zowel fotosynthese-apparaat zelf als de rest van de cel kan aantasten. Daarom wordern zowel het niveau van de oxidatieve stress als de capaciteit van de verdedigingssystemen bestudeerd. Ook stress-geïnduceerde veranderingen van de celwand worden onderzocht. De efficiëntie van de fotosynthese en andere verstoringen van het metabolisme werden nooit eerder bestudeerd bij planten van deze soort blootgesteld aan toxische concentraties metalen. Verder worden ook de microbiële gemeenschappen van zowel rhizosfeer als wortel-, stengel- en blad endosfeer vergeleken tussen ecotypen van niet-verontreinigde en verontreinigde gronden. Cultiveerbare stammen worden onderzocht naar metaal-tolerantie en plantengroei promoverende eigenschappen. Alles samen zal dit onderzoek belangrijke informatie aanleveren betreffende de tolerantiemechanismen van D. carthusianorum blootgesteld aan acute en chronische metaalstress.

Periode

01 januari 2019 - 31 maart 2023