Project R-9741

Titel

IOF POC project: ATMP Center (Onderzoek)

Abstract

Meer en meer studies tonen aan dat celtherapie een behandeling kan vormen voor een groot aantal ziektes en aandoeningen. Zowel in vitro onderzoek als onderzoek in proefdieren zijn veelbelovend, met de klinische toepassing als volgende stap. Echter, het gebruik van celtherapieproducten in een klinische setting is erg verschillend van het gebruik in de preklinische fase met betrekking tot het productieproces en de daarbij horende kwaliteitsnormen. Dit impliceert de nood aan gespecialiseerde faciliteiten en daartoe opgeleid personeel, waardoor er wordt voldaan aan de GMP richtlijnen (Good Manufacturing Practices) van de EU om de kwaliteit van het product te waarborgen. Jonge spin-off bedrijven en KMO's beschikken doorgaans niet over dergelijke GMP-gekwalificeerd personeel en ruimtes, maar zijn wel genoodzaakt om deze toe te passen. Tegenwoordig wordt dit daarom vaak uit handen gegeven aan hierin gespecialiseerde bedrijven, maar dit is erg duur en laat weinig eigen input toe. In ons IOF project willen we een marktonderzoek doen waarin we aftoetsen waar de noden liggen van bedrijven in het veld van celtherapie met betrekking tot de klinische toepassing. We gaan hier specifiek kijken of er nood is aan een excellentiecentrum voor geavanceerde therapieën (advanced therapy medicinal products, ATMP) waarbij we bedrijven in een vroeg stadium reeds kunnen assisteren om hun product te produceren op een klinisch toepassingsniveau. Het voordeel van een dergelijk centrum is dat de bedrijven hun eigen know-how kunnen blijven beheren en het GMP proces zelf onder de knie krijgen om vervolgens over te kunnen gaan tot klinische productie.

Periode

01 mei 2019 - 30 april 2020