Project R-9837

Titel

AR/MR support voor laboranten, procesoperatoren en onderhoudstechnici (Onderzoek)

Abstract

Labo- en procesomgevingen worden steeds complexer en afwisselender voor werknemers. Ingewikkelde (parallelle) processtappen en grote hoeveelheden informatie moeten correct en veilig verwerkt worden. De taken in zulke omgevingen, inclusief het bedienen van machines, gebeuren nog vooral manueel en vereisen dat de werknemer zicht houdt op grote hoeveelheden vaak gecompliceerde informatie. Door recente ontwikkelingen in de beschikbare hardware en software voor de verwezenlijking van Augmented en Mixed Reality (AR en MR) toepassingen, wordt deze technologie toegankelijk en inzetbaar voor een breed palet van doelgroepen in de ondersteuning in hun dagelijkse taken. Deze proeftuin creëert een raamwerk voor het toepassen van augmented en mixed reality (AR en MR) in een grote verscheidenheid aan productie- en labogerelateerde taken in de agrovoedingssector, de biotech én de ruime maakindustrie. Verder is het belangrijk dat operatoren en laboranten beschikken over relevante data die inzicht bieden in de vooruitgang, de veiligheidsvoorschriften en de kwaliteit van het proces. De proeftuin vertaalt de uitgebreide kennis en ervaring van de partners naar nieuwe praktijkcases en zet daarnaast een loket op voor de vertaalslag tussen de vragen en wensen van bedrijven enerzijds en technologieaanbieders anderzijds. Dit loket informeert bedrijven ook over de inzetbaarheid, haalbaarheid en mogelijkheden van de technologie.

Periode

01 april 2019 - 31 maart 2022