Project R-9455

Titel

Krediet voor deelname aan congres in het buitenland aan the International Conference on Business Process Management, Sydney Australië 09-14/09/2018. (Onderzoek)

Abstract

Abstract van de gepresenteerde paper: Ziekenhuizen worden zich alsmaar bewuster van de nood om hun bedrijfsprocessen te beheren. In dit verband wordt process mining steeds vaker gebruikt om inzicht te verwerven in processen binnen de gezondheidszorg, hetgeen de analyse van event logs uit het hospital information system vereist. Process mining onderzoek concentreert zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe technieken of het toepassen van bestaande technieken. Het is echter zo dat de kwaliteit van elk van deze analyses uiteindelijk afhangt van de kwaliteit van de event log. Er is nochtans weinig onderzoek gedaan naar de verbetering van de datakwaliteit in het process mining domein, hetgeen het thema is van deze paper. Meer specifiek bespreekt deze paper vanuit conceptueel oogpunt de kansen die indoor location systems data voorziet om problemen inzake datakwaliteit in event logs aan te pakken. Bovendien reflecteert deze paper over de hieraan verbonden uitdagingen. Op deze wijze voorziet de paper de conceptuele basis voor een nieuw onderzoeksdomein dat focust op de systematische integratie van een event log met indoor location systems data.

Periode

09 september 2018 - 14 september 2018