Project R-9456

Titel

Krediet voor deelname aan congres in het buitenland aan Winter Simulation Conference, Göteborg Zweden 09-12/12/2018 (Onderzoek)

Abstract

- Abstract van gepresenteerde paper 1: Wanneer een bedrijf simulatie wil gebruiken om beslissingsondersteunende informatie te genereren, moet een simulatiestudie uitgevoerd worden. Het gebruiken van een duidelijke stapsgewijze methode om zo'n studie aan te pakken zorgt ervoor dat geen stappen over het hoofd worden gezien en versterkt de betrouwbaarheid van de studie tegenover beslissingsnemers. In deze paper wordt een methode om simulatiestudies uit te voeren voorgesteld, dewelke bestaat uit negen stappen met continue evaluatie als centraal feedbackmechanisme. De methode vormt een synthese van bestaande methoden in de literatuur en positioneert het daadwerkelijk bouwen van een simulatiemodel in gespecialiseerde software binnen een groter geheel. De toepassing van de methode wordt geïllustreerd middels een simulatiestudie die in realiteit werd uitgevoerd binnen de context van een spoedgevallendienst. Deze toepassing toont aan dat het relatieve gewicht van de verschillende stappen in de methode kan verschillen naargelang de specifieke kenmerken van het project. - Abstract van gepresenteerde paper 2: Simulatie kan de analyse en verbetering van bedrijfsprocessen ondersteunen en is bijgevolg een waardevolle techniek om studenten aan te leren. Bijgevolg worden inleidende simulatiecursussen in diverse studieprogramma's opgenomen. Naast het voorzien van theoretische kennis aan studenten en hen vertrouwd maken met het gebruik van simulatiesoftware, is het eveneens belangrijk hen kennis te laten maken met de complexiteit van het uitvoeren van simulatiestudies in de praktijk. In dit verband beschrijft deze paper de integratie van een reële simulatiestudie in een inleidende simulatiecursus. Naast de inhoud van de simulatiestudie worden eveneens het pedagogisch design, feedback van studenten, feedback van het bedrijf en uitdagingen voor de docent beschreven. Feedback van studenten toont aan dat, hoewel het project als uitdagend werd gepercipieerd, de reële simulatiestudie in grote leermogelijkheden voorziet.

Periode

09 december 2018 - 12 december 2018