Project R-10078

Titel

Ondersteunen van beslissingen rond behandelingen van multiple sclerosis in de dagelijkse praktijk met hoog performate systemen (Onderzoek)

Abstract

'NIET GOED GENOEG' Zo vat ik het management van multiple sclerose (MS) vandaag samen. MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Personen met MS moeten snel de juiste behandeling krijgen. Dit gebeurde niet bij een vriend van mij, Glenn. Binnen enkele jaren veranderde Glenn van een gezonde, sterke en gedreven badmintonspeler en PhD student in een werkloze patiënt die een stok nodig had om te wandelen, niet meer deftig kon lezen en schrijven en het verschil niet langer proefde tussen zoet en zout. En Glenn is geen uitzondering, integendeel. De juiste therapie, op het juiste moment vinden is erg moeilijk. Er zijn 14 therapieën op de markt die hun efficiëntie bewezen hebben in gerandomiseerde klinische studies. Maar de inclusiecriteria van klinische studies zijn erg strikt. Daarom blijft het onduidelijk OF en HOE GOED de therapieën werken in de dagelijkse praktijk. Dokters en beleidsmensen hebben hulp nodig om de juiste therapie te vinden. In dit project onderzoek ik of het mogelijk is om deze keuzes te ondersteunen wanneer men predictie-modelleringen ontwikkelt op basis van observationele datasets. Observationele datasets brengen gegevens samen vanuit een heterogene populatie (in tegenstelling tot de klinische studies). Ik geloof dat het nodig is om 1° nieuwe, innovatieve methoden en algoritmen te ontwikkelen die beter kunnen omgaan met de imperfecties van observationele datasets en 2° dat we meer en betere data nodig hebben om deze algoritmes te trainen.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2022