Project R-11070

Titel

Spierstamceltherapie: een generieke behandeling voor herstel van spiermassa en -kracht bij patiënten met spierziekte en spierafbraak

Abstract

GYM (Generate Your Muscle) richt zich op het ontwikkelen van een generieke behandeling voor herstel van spiermassa en -kracht bij patiënten met spierziekte en spierafbraak. Deze behandeling bestaat uit het toedienen van grote aantallen gezonde, lichaamseigen spierstamcellen, genaamd mesoangioblasten, aan het bloed van de patiënt. Door aanwezige of geïnduceerde spierschade migreren deze mesoangioblasten via het bloed naar de aangedane spier, waar ze uitgroeien tot gezonde spiervezels, die de defecte spiervezels vervangen of aanvullen, en daarmee spiermassa- en spierkrachtverlies compenseren. GYM wil de productie van mesoangioblasten verankeren in de EMR via een op te zetten hoogwaardig technologisch bedrijf. Dit bedrijf kan een internationale speler worden, die gebruik maakt van regionale toeleveringsbedrijven en bijdraagt aan het verhogen van de sociaal economische status van de EMR.

Periode

01 februari 2020 - 31 juli 2023