Project R-10316

Titel

H2020 RIA PERCISTAND (Onderzoek)

Abstract

Tandem zonnecellen zijn een zeer realistische benadering om de zonnecel-efficiëntie boven de theoretische 1-junctie Shockley-Queisser limiet te verhogen. Dit project richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde materialen en processen voor volledig dunne film perovskiet op chalcogenide tandem zonnecellen. De focus ligt op het verkrijgen van hoge efficiëntie, stabiliteit en produceerbaarheid op grote oppervlakte, dit aan een lage productiekost en ecologische voetafdruk. De efficiëntie-doelstelling is 30% op celniveau en 25% op moduleniveau. Betrouwbaarheid en stabiliteit, getest in overeenstemming met de normen van de IEC, moeten vergelijkbaar zijn met bestaande commerciële zonnecellen. Hoge produceerbaarheid betekent dat alle toegepaste technologieën schaalbaar zijn tot 30x30 cm2, met behulp van duurzame en goedkope materialen en processen. De kosten en de impact op het milieu zullen beoordeeld worden in overeenstemming met de ISO, en moeten evenzeer concurrentieel zijn met bestaande commerciële zonnecellen.

Periode

01 januari 2020 - 30 juni 2023