Project R-10005

Titel

Ziekenhuizen rijkere inzichten in hun processen verschaffen: een versterkte methodologie voor datagedreven root-cause analyse met behulp van een verbeterde event log (Onderzoek)

Abstract

Ziekenhuizen worden zich almaar bewuster van de nood om hun bedrijfsprocessen te verbeteren om het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals verminderde budgetten en een vergrijzende bevolking. Om verbeteringsinitiatieven richting te geven vergen complexe vragen zoals "waarom is de doorlooptijd voor een groep patiënten zo hoog?" een antwoord. Root-cause analyse kan dergelijke vragen beantwoorden aangezien het verklaringen zoekt voor problemen, bv. gerelateerd aan de doorlooptijd. Datagedreven root-cause analyse is veelbelovend om deze antwoorden te vinden aangezien het toelaat grote aantallen patiënten te bestuderen met behulp van direct beschikbare data. Deze data is afkomstig van het informatiesysteem, hetgeen uitvoeringsdata van het proces automatisch opslaat in event logs. Helaas kan datagedreven root-cause analyse haar potentieel momenteel niet waarmaken door twee fundamentele beperkingen: (1) de aanwezigheid van problemen inzake datakwaliteit in event logs en (2) hiaten in de huidige technieken om datagedreven root-cause analyse uit te voeren. Dit onderzoek tracht beide beperkingen aan te pakken door (1) een methodologie te introduceren om bestaande event logs te verbeteren met behulp van indoor location data en (2) een versterkte methodologie te introduceren om datagedreven root-cause analyse te ondersteunen. Hiertoe moeten verschillende onderzoeksuitdagingen aangepakt worden, hetgeen aanleiding zal geven tot innovatieve resultaten en fundamentele bijdragen aan de literatuur.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2022