Project R-9576

Titel

Immuunverouderde B-cellen als therapeutische targets in multiple sclerose (Onderzoek)

Abstract

B-cellen zijn belangrijke spelers in de pathologie van multiple sclerose (MS). Monoklonale antilichamen gericht tegen CD20 moleculen op B-cellen worden gebruikt in de behandeling van MS. Deze B-cel depletie therapie gaat echter gepaard met risico's die te wijten zijn aan een langdurige verzwakking van het immuunsysteem. Daarom is er nood aan een specifiekere en gepersonaliseerde behandeling. Immuunverouderde B-cellen (ABC's) met ontstekingsbevorderende eigenschappen nemen toe tijdens immuunveroudering, maar ook bij een proportie van de MS-patiënten. Het doel van deze studie is de identificatie van nieuwe targets voor MS behandeling die specifiek zijn voor ABC's. Eerst wordt een transcriptoom analyse uitgevoerd om ABC-specifieke targets en signaleringswegen in MS-patiënten te identificeren. Validatie hiervan gebeurt vervolgens door middel van in vitro en in vivo experimenten.

Periode

01 januari 2019 - 30 juni 2022