Project R-9584

Titel

Autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (AHSCT) bij MS: een rol voor B-cellen? (Onderzoek)

Abstract

Autologe hematopoietische stamcel transplantatie (AHSCT) is een mogelijke therapie voor MS-patiënten die niet reageren op conventionele behandelingen. Tijdens de laatste jaren is er meer bewijs verzameld voor de hoge efficiëntie van AHSCT en afgenomen mortaliteit bij behandelde patiënten. B-cellen worden beschouwd als belangrijke spelers in de pathologische processen bij MS. De effecten van AHSCT in MS op B-cellen blijven nog onbekend. Het doel van dit project is het verzamelen en opslaan van perifeer bloed van MS-patiënten die een AHSCT ondergaan in een biobank, en dit op verschillende tijdstippen voor en na de AHSCT. De kinetiek en functie van de B-cellen zal bestudeerd worden doorheen de immuun reconstitutie. Ons doel is om te onderzoeken hoe B-cellen bijdragen aan het opnieuw verkrijgen van immuuntolerantie na AHSCT in MS. Vanuit een breder perspectief zal deze studie bijdragen aan de kennis over de rol van B-cel immunobiologie in MS.

Periode

01 januari 2019 - 30 juni 2022