Project R-9776

Titel

Cultuur, ouderen en ontwerp: Het integreren van cultuur en welbevinden in theorieën van woningontwerp voor ouderen (Onderzoek)

Abstract

Gerontologische literatuur heeft aangetoond dat ouderen het verlangen hebben om te verouderen op hun plaats. Gezien de snelle veranderingen in de samenleving (bv. migratie, globalisering), is er behoefte aan benaderingen om te begrijpen hoe nieuwe groepen ouderen hun woonsituatie ervaren. België wordt, net als veel andere landen in Europa, uitgedaagd met een groeiend aantal oudere migranten. Onderzoek naar de behoeften en wensen van oudere etnische minderheidsgroepen, zowel binnen de gerontologie als in de architectuur, heeft weinig aandacht gekregen. De centrale hypothese is dat (binnen) architectuur kan bijdragen aan het subjectieve welbevinden van ouderen, rekening houdend met een diversiteit aan etnische achtergronden. Volgens Rapoport (1982) is het doel van design om omgevingen te creëren die passen bij en ondersteuning bieden aan gebruikers. Zo kan de kwaliteit van de omgeving worden verbeterd door design, (ontwerp) en hebben noties van omgevingskwaliteit te maken met de betekenis die het heeft voor gebruikers, wat cultuurspecifiek is. Daarom zal een cultuurspecifiek ontwerpkader voor woningen worden ontwikkeld waarin welzijn een sleutelelement is. Een mixed-method benadering – diepte-interviews met foto-elicitatie, gestandaardiseerde vragenlijst en Research by Design - zullen gebruikt worden (1) om begrip te krijgen van cultuurspecifieke huisvesting ontwerpervaringen en betekenis onder ouderen van diverse culturele achtergronden (2) de relatie testen tussen een cultuurspecifiek ontwerpkader en subjectief welbevinden en (3) om ruimtelijke scenario's te ontwikkelen over woningontwerp om 'goed oud worden' te ondersteunen.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023