Project R-9778

Titel

Integratie van menselijke factoren in de optimalisatie van manuele order picking processen. (Onderzoek)

Abstract

Trends zoals verkorte productlevenscycli en e-commerce zetten orderverzamelingsactiviteiten onder extra druk. Veel kleine bestellingen voor een grote verscheidenheid aan voorraadhoudende eenheden moeten worden gepickt in beperkte tijdvensters. Om binnen deze tijdvensters te blijven, moet de orderverzameltijd worden verkort, omdat dit een integraal onderdeel is van de levertijd. Het reduceren van de orderverzameltijd kan niet langer een op zichzelf staand doel zijn bij het orderverzamelen. Orderverzamelaar werken onder hoge tijdsdruk en worden verwacht altijd productief en accuraat zijn. Vanwege het arbeidsintensieve, taak herhalende karakter leidt orderverzameling vaak tot de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen, die de afwezigheid van werk veroorzaken. Daarom moeten economische doelen worden uitgebreid met ergonomische kwesties. Het doel van dit project is de integratie van menselijke factoren in planningsproblemen voor het optimaliseren van handmatige orderverzameling. Meer realistische planningsmodellen met een hogere voorspellende nauwkeurigheid worden ontwikkeld, resulterend in algemene efficiëntieverbeteringen en een verhoogd welzijn van de werknemers. Ten eerste worden menselijke factoren indirect benaderd door het minimaliseren van onevenwichtigheden in werklast. Een evenwichtige werklast resulteert in handmatige orderverzameling die effectiever en stabieler zijn, wat resulteert in minder stress en vermoeidheid. Vervolgens worden individuele picker vaardigheden met leereffecten geïntegreerd in planningsproblemen. De incorporatie van menselijke factoren vermindert pick fouten, werkgerelateerde ziekten en de kosten op lange termijn terwijl de systeemprestaties worden verhoogd.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023