Project R-9755

Titel

AXA postdocproject Nina Goossens (Onderzoek)

Abstract

Lage rugpijn is wereldwijd dé hoofdoorzaak van beperking, en treft vrouwen meer dan mannen. Het vaker voorkomen bij vrouwen wordt nog geaccumuleerd door de hoge prevalentie van zwangerschapsgerelateerde lage rugpijn (PLBP). Tot 86% van de zwangere vrouwen ontwikkelt PLBP, waarvan meer dan 50% tijdens volgende zwangerschappen hervalt, en 10% verschillende jaren postpartum ernstige gevolgen ondervindt. Om (het herval van) PLBP te voorkomen en de negatieve langetermijneffecten op de gezondheid van moeders te verminderen, is er dringend nood aan meer onderzoek naar de onderliggende mechanismen van PLBP. Verstoringen in houdingscontrole (posturale controle) worden vaak in de algemene populatie met lage rugpijn waargenomen, onafhankelijk van zwangerschap. Ook rapporteren vrouwen met aanhoudende PLBP postpartum vaker stoornissen in lichaamsperceptie en bewegingsangst, factoren die eerder verband hielden met aanhoudende lage rugpijn in de algemene bevolking. Echter, veranderingen in proprioceptie, de primair bron voor posturale controle, en lichaamsperceptie en de associatie met PLBP zijn nog niet onderzocht tijdens zwangerschap en postpartum. Daarom zal in dit project onderzocht worden of veranderingen in proprioceptie gerelateerd aan posturale controle, lichaamsperceptie en bewegingsangst, voorspellend zijn voor het in stand houden of ontwikkelen van PLBP tijdens de zwangerschap en postpartum. Deze bevindingen zullen gebruikt worden om preventie- en behandelingsstrategieën voor PLBP te optimaliseren en om zo de gezondheid van moeders te verbeteren. De meeste zwangere vrouwen ontwikkelen bekkengordelpijn (PPGP), wat de kans op het hebben van PPGP bij volgende zwangerschappen verhoogt. Opvallend is dat 10% van de vrouwen met PPGP jaren later nog steeds klachten heeft. Het blijft echter onduidelijk waarom sommige vrouwen herstellen van PPGP en anderen niet. Daarom is uitgebreid, innovatief onderzoek naar prognostische factoren voor PPGP hoognodig. Hoewel proprioceptieve stoornissen in de lumbale regio geïdentificeerd werden als een risicofactor voor lage rugpijn in de algemene bevolking, werd dit nooit eerder bij vrouwen met PPGP onderzocht. Bovendien werden, behalve emotionele problemen, nog geen mentale factoren als voorspellend voor PPGP onderzocht, hoewel de rol van pijn-gerelateerde angst in de algemene populatie met lage rugpijn reeds sterk aangetoond is. Daarom zal dit project de aanwezigheid van (obj 1) en associatie tussen (obj 2) sensorimotorische factoren (lumbale proprioceptie en lichaamsperceptie) en angst (voor pijn, zwangerschap en vallen) bestuderen bij vrouwen die zwanger zijn van hun eerste vs. (meer dan) tweede kind, met vs. zonder PPGP, 6 weken en 6 maanden na de bevalling. Tenslotte wordt onderzocht (obj 3) of pariteit, en sensorimotorische en angstgerelateerde factoren tijdens de zwangerschap voorspellend zijn voor PPGP na bevalling. De resultaten zullen tot nieuwe inzichten voor de preventie en behandeling van PGPP leiden, en een vermindering van de socio-economische kosten.

Periode

01 september 2019 - 31 december 2021