Project R-10252

Titel

eXplainable Al voor eindgebruikers en ontwikkelaars (Onderzoek)

Abstract

In dit project brengen we XAI in kaart voor ontwikkelaars, beslissingsnemers en eindgebruikers. Gezien de bruikbaarheid, begrijpelijkheid (ook wel 'intelligibility' genoemd) en controle van een AI-gebaseerd systeem in belangrijke mate bijdragen aan de acceptatie en het nut van deze technologie, is het belangrijk dat de Vlaamse industrie deze aspecten eenvoudig kan optimaliseren binnen hun AI-oplossingen. Teneinde een werkbare scope te verkrijgen, focussen we op een aantal specifieke klassen van AI-algoritmes. Initieel beogen we oplossingen voor software die gebruik maakt van neurale netwerken, statistische modellen, of beslissingsbomen. Afhankelijk van de cases die door de industriële partners van dit project worden aangeleverd, kunnen andere klassen van algoritmes beoogd worden.

Periode

01 oktober 2019 - 31 december 2021