Project R-2074

Titel

Gewasgebaseerde systemen voor duurzaam risicogebaseerd landbeheer voor economisch marginale verloederde gebieden, Fase II: Demonstratieprojecten en evaluatie van het Decision Support Tool. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het project Rejuvenate 2 is om een transparant en robuust beslissingsproces mogelijk te maken om zo het verantwoordelijke, duurzame en gepaste gebruik te faciliteren van verontreinigde marginale grond voor de productie van biobrandstof of andere biomassa. Een consistente beslissingsbenadering zal de stijging in het grondgebied voor de groei van biobrandstofgewassen ondersteunen, door the effectiviteit van het beslissingsproces te verbeteren en een gemeenschappelijk platform te voorzien voor de verschillende stakeholders, bv. landeigenaars, ontwikkelaars, planners en overheden, om in discussie te treden. Het project Rejuvenate 2 is gebaseerd op het project Rejuvenate 1, dat een set van modelprocedures heeft ontwikkeld om het beslissingsproces om marginale grond opnieuw in gebruik te brengen voor dergelijke niet-voedingsgewassen te ondersteunen (zogenaamd Decision Support Tool (DST)). Dit project zal het DST toepassen op praktische casestudies op realistische schaal. Op basis van deze testen, zijn de doelstellingen van dit project om i) het beslissingskader te valideren en optimaliseren, ii) in gedetailleerde casestudies te voorzien voor het hergebruik van verontreinigde grond voor de productie van biobrandstofgewassen  in het bijzonder voor secundaire biobrandstoffen, en iii) de reikwijdte van het DST te verruimen door het toe te passen en te valideren in twee nieuwe jurisdicties (Nederland en Roemenië). Het Centrum voor Milieukunde staat in voor het juridische en het economische luik van het project.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2012