Project R-10718

Titel

FACCE SURPLUS project: BioFoodOnMars: Biofortified en klimaatbestendige voedsel- en veevoederproductie op marginale gronden (Onderzoek)

Abstract

Tegen 2050 zal de wereldbevolking meer dan 9 miljard mensen bedragen, wat een verhoging van de voedselproductie met 70-85% betekent (Dhankher & Foyer 2018), terwijl de voedselzekerheid en -veiligheid moet worden gewaarborgd. Om de dalende productiviteit van akkerbodems en de voortschrijdende klimaatveranderingen tegen te gaan, zal het project nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om de hoeveelheid en kwaliteit van voedsel- en voedergewassen in Europa te verhogen met behulp van nieuwe strategieën voor duurzame groei van de plantaardige productie en het vergroten van de veerkracht van agro-ecosystemen tegen klimaatverandering. Ons doel is om potentiële gewasopbrengsten en valorisatiemogelijkheden op marginale gronden onder verschillende regionale omstandigheden in Europa in kaart te brengen en te proberen de biomassaproductie en valorisatie te optimaliseren met biomeststoffen of bodemadditieven, zoals silicium, of managementveranderingen zoals teledetectie en digitalisering. De resultaten zullen worden afgestemd op het ontwerp van toolboxen voor boeren en beleidsmakers.

Periode

01 april 2020 - 31 maart 2023