Project R-10269

Titel

De visie van economiestudenten ten opzichte van duurzaamheid: determinanten uit formeel en informeel onderwijs (Onderzoek)

Abstract

Duurzaamheid wordt voornamelijk gelinkt aan wetenschappelijke disciplines, terwijl het een even belangrijk aandeel zou moeten hebben binnen het economisch domein. Afgestudeerden economisten nemen vaak een invloedrijke positie in binnen bedrijven of overheidsinstellingen. De basis van economie bestaat uit het maken van keuzes omwille van schaarste. Duurzaamheid moet meegenomen worden als een factor in dat beslissingsproces, omdat de keuzes die economen maken een cruciale impact kunnen hebben op de omgeving. In klassieke economische opleidingen worden echter hebzucht versterkt en eerlijkheid verminderd. Binnen het domein van duurzaamheid in economie-onderwijs is er reeds onderzoek gevoerd naar de mate waarin duurzaamheid geïntegreerd is in economische curricula. Echter weinig is geweten over onderwijsbenaderingen die gehanteerd kunnen worden en specifiek over hoe duurzaamheid nu best wordt aangepakt binnen de economieles. Het doel van dit onderzoek is ten eerste om te onderzoeken hoe en in welke mate de verschillende rollen (zoals beschreven door Andersson) onder economiestudenten worden gevormd door respectievelijk informeel en formeel leren. Ten tweede zullen de relatiedynamieken tussen de verschillende rollen beschreven worden. Meer specifiek zal onderzocht worden hoe de rol van de leerkracht interageert met de reeds in de hoofden van de leerlingen bestaande rollen. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen tot de creatie van een krachtige leeromgeving.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2024