Project R-9970

Titel

Positieve actie met het oog op het verhogen van het aantal personen uit etnische minderheden in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties. (Onderzoek)

Abstract

Hoewel personen uit etnische minderheden even goed als of zelfs beter gekwalificeerd kunnen zijn dan anderen, tonen studies geregeld aan dat ze sterk ondervertegenwoordigd zijn in de Belgische private sector, in het bijzonder in topfuncties. Om hun vertegenwoordiging te verbeteren, kunnen wetgevers positieve actie overwegen. Hoewel de Europese en Belgische wetgevers al zijn overgegaan tot positieve actie om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur te bestrijden, hebben ze dergelijke maatregelen nog niet ingesteld voor etnische minderheden. Om inzicht te verwerven in de mogelijkheid en effectiviteit van dergelijke positieve actiemaatregelen, is onderzoek vereist. Het onderzoek vertrekt van een studie van het juridisch kader voor positieve actie in België. Het onderzoekt vervolgens positieve actie voor etnische minderheden in Noorwegen en Zuid-Afrika, aangezien het ontwerp en het resultaat van de maatregelen in deze landen een inspiratiebron kunnen zijn voor België. Om het onderzoeksdoel volledig te bereiken, is ook een studie van positieve actie vanuit praktisch oogpunt nodig. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar de houding van private ondernemingen in België door afname van semigestructureerde diepte-interviews. Het onderzoek resulteert in concrete voorstellen voor de Belgische wetgever inzake de mogelijkheid en effectiviteit om in positieve actiemaatregelen te voorzien.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023