Project R-10145

Titel

Technologische Ondersteuning voor Fabricatie Workflows (Onderzoek)

Abstract

Dit doctoraat onderzoekt nieuwe technologieën voor het ondersteunen van maakprocessen. Huidige technieken binnen de maakindustrie focussen vaak op augmented reality oplossingen. In tegenstelling onderzoekt dit doctoraat nieuwe mogelijkheden binnen embedded sensing om maakprocessen te ondersteunen. In tegenstelling tot augmented reality vertrouwt embedded sensing niet op de vorm van werkstukken en kan de vorm van een werkstuk zelfs gedigitaliseerd worden tijdens, bijvoorbeeld snij-processen. Daarnaast wordt er onderzocht hoe sensordata van materialen en werkplekken gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het werkproces. Vernieuwende mogelijkheden zijn het aanpassen van processen of artefacten wanneer er zich een fout voordoet, feedback voorzien tijdens het fabriceren en inspectie en onderhoud van het resulterende artefact vergemakkelijken. Ten slotte wordt er onderzocht hoe de sensordata kan gebruikt worden om samenwerking te ondersteunen. Dit is vaak moeilijk omdat men op de hoogte moet zijn van engineering beslissingen en het huidige stadia van het proces. Door het inbouwen van sensoren in materialen en werkplekken kan de geschiedenis van een werkstuk getraceerd worden. Dit logboek zal samenwerkingen vergemakkelijken doordat alle beslissingen getraceerd kunnen worden. Dit doctoraatsvoorstel heeft significant potentieel voor valorisatie op lange termijn binnen de context van Industrie 4.0 en het ondersteunen van engineering processen binnen R&D labs.

Periode

01 oktober 2019 - 30 september 2023