Project R-10249

Titel

Autoantilichamen geïnduceerd door ruggenmergschade als biomerkers om het ziekteverloop te voorspellen (Onderzoek)

Abstract

Traumatische ruggenmergschade wordt veroorzaakt door een plotse beschadiging van het ruggenmerg, hetgeen vaak leidt tot verlamming en verlies van gevoel. Momenteel worden neurologische scoresystemen en beeldvorming van het ruggenmerg gebruikt om het ziekteverloop te voorspellen. De bruikbaarheid van deze methoden voor lange-termijn prognose is echter beperkt waardoor er nood is aan nieuwe strategieën om het ziekteverloop te kunnen voorspellen. Tijdens de schade wordt de bloed-ruggenmerg barrière verbroken, wat ervoor zorgt dat eiwitten van het ruggenmerg in de bloedbaan terechtkomen. Deze eiwitten kunnen een immuunrespons uitlokken, waarbij autoantilichamen gevormd worden die verder bijdragen tot bijkomende schade na het letsel. Het doel van dit project is de identificatie en karakterisatie van nieuwe autoantilichamen die gevormd zijn als gevolg van ruggenmergschade, en die kunnen bijdragen aan voorspelling van het ziekteverloop. Bloedstalen van ruggenmergschade patiënten worden gescreend voor antilichamen die reageren tegen ruggenmerg-eiwitten en hun potentieel als biomerkers wordt verder onderzocht. Daarnaast wordt de actieve bijdrage van deze autoantilichamen in het ziekteproces bestudeerd door middel van een muismodel voor ruggenmergschade. Deze nieuwe autoantilichamen die geïnduceerd worden door ruggenmergschade, hebben het potentieel om uitstekende biomerkers te zijn, die ook informatie verschaffen over het letsel en met het ziekteverloop kunnen gecorreleerd worden.

Periode

01 november 2019 - 31 oktober 2020