Project R-9977

Titel

Sensomotorische synchronisatie tijdens wandelen of lopen op metronoom geluiden of muziek bij kinderen met developmental coordination disorder binnen een motorisch leren perspectief. (Onderzoek)

Abstract

Coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) is gekenmerkt door beperkingen in verschillende aspecten van motorische vaardigheden en-controle, zoals motorische planning, predicitieve bewegingscontrole, anticipatie en automatisatie van bewegingsvaardigheden. Een hogere variabiliteit in gangparameters zijn frequent waarneembaar. Een huidig hypothese voor deze beperkingen is gebaseerd op tekortkomingen in interne modelvorming. Recent onderzoek suggereert perceptuele timing problemen, beperkingen in auditieve-motorische koppeling en synchronisatie in kinderen met DCD. Toch is er een gebrek in de literatuur omtrent auditieve-motorische koppeling en syncrhonisatie mogelijkheid van wandelen en lopen met een auditief geluid. Bovendien benaderen de huidige aanbevolen taak-georiënteerde therapieën de mogelijke onderliggende processen zoals anticipatie en interne model vorming niet. Daarom willen wij deze tekortkomingen in de huidige kennis met betrekking tot de synchronisatie mogelijkheid van kinderen met DCD verminderen. We zullen de synchronisatie mogelijkheid van kinderen met DCD en typisch ontwikkelde kinderen tijdens wandelen en lopen op een metronoom geluid en muziek vergelijken. Hiernaast gaan we een auditieve stimulus implementeren in de huidig aanbevolen neuromotorische taaktraining (NTT) om het effect te onderzoeken van deze aanpak ten opzichte van de conventionele NTT, op motorische coördinatie en motorisch leren van wandelen en lopen in kinderen met DCD.

Periode

01 september 2019 - 31 oktober 2021