Project R-10073

Titel

Ontwikkeling en milieu techno-economische analyse van een nieuwe reactor voor metaalrecuperatie door middel van innovatieve bio hydrometallurgie (Onderzoek)

Abstract

In de loop van het afgelopen decennium zijn bedrijven en beleidsmakers binnen de Europese Unie (EU) zich steeds meer bewust geworden van het cruciale belang van een duurzame voorziening van metalen voor de EU-economie. Als een middel om het aanbod te vergroten, wordt onderzoek gedaan om efficiëntere oplossingen te ontwikkelen voor het extraheren van metalen uit marginale minerale bronnen en om hun recycling uit secundaire bronnen mogelijk te maken. In het voorgestelde project wordt een nieuwe reactor (ontwikkeld bij U Liège) die wordt gebruikt in biohydrometallurgische praktijken voor metaalextractie op laboratoriumschaal verbeterd en beoordeeld met betrekking tot de economische en ecologische levensvatbaarheid ervan. Het projectdoel zal worden gerealiseerd door de volgende vier doelstellingen te bereiken (i) het kwantificeren van de relatie tussen operationele parameters van de reactor en de bio-uitlogingsefficiëntie van metalen (WP1), (ii) de bouw van de verbeterde bioreactor met afzonderlijke carrier-substraatcompartimenten, ondersteund door modellering en real-time simulatie (WP2), (iii) kwantificering van de economische levensvatbaarheid van de nieuwe reactor voor marktrelevante gevallen van metaalextractie (WP3), en (iv) kwantificering van de milieueffecten van reactorgebruik (WP4). Het voorgestelde onderzoek bevordert een hulpbronnenefficiënter aanbod van metalen met behulp van marginale stromen van binnen de EU. De opname van een milieu-techno-economische analyse die zowel economische als milieuaspecten vertegenwoordigt, zal kwantitatief inzicht bieden in de levensvatbaarheid van het nieuwe reactorontwerp en zijn producten vanuit een investeerderperspectief en vanuit een maatschappelijk perspectief. Uiteindelijk zal het project bijdragen aan het economisch en ecologisch levensvatbaar maken van momenteel oneconomische grondstoffen in de EU, waardoor de overgang naar een meer circulaire economie wordt vergemakkelijkt door middel van duurzame grondstoffenvoorraden vanuit de EU.

Periode

01 oktober 2019 - 01 oktober 2019