Project R-9898

Titel

Effecten van Hoog-Intense Interval Training versus Circuit Kracht Training op endotheleelfunctie en perifere zuurstofextractie bij patiënten met hartfalen: een gerandomiseerde studie. (Onderzoek)

Abstract

Het onderhevige onderzoeksvoorstel heeft tot doel de impact van hoog-intense intervaltraining (HIIT) en circuit weerstandstraining (CRT) te vergelijken bij patiënten met hartfalen (HF), een veel voorkomende hartziekte met ernstige repercussies. Voorgaande bevindingen over deze trainingsmodaliteiten tonen een verbeteringen in de HF-status aan, voornamelijk door toename van de functionele capaciteit. Echter, de fysiologische mechanismen die exact aanleiding geven tot een toename van de functionele capaciteit zijn op heden niet voldoende begrepen, vooral wat betreft endotheelfunctie en skeletspier perfusie. Verbeteringen in die uitkomstmaten hebben mogelijks een belangrijke invloed op de kwaliteit van leven en de prognose van HF-patienten, die dyspneu en (extreme) vermoeidheid vertonen, waardoor de inspanningstolerantie afneemt. Om de fysiologische mechanismen, die verantwoordelijk zijn voor de voordelen van HIIT en CRT, beter te begrijpen, willen we de invloed van deze trainingsmodaliteiten op de endotheelfunctie (EF) en skeletspier perfusie (SSP) onderzoeken. Een verbeterde FE kan resulteren in een verbeterde SSP en perifere zuurstofextractie, wat de voordelen rechtvaardigt die momenteel in deze populatie worden beschreven. Doel: HIIT en CRT op EF en SSP analyseren en vergelijken bij patiënten met behouden en verlaagde ejectiefractie. Methoden: Dit is een longitudinale multicentrische gerandomiseerde gecontroleerde trial, waarin patiënten met gereduceerde en behouden HF verwezen worden naar HIIT, CRT of een controlegroep (CG). We verwachten dat HIIT en CRT vergelijkbare effecten hebben op FE en SSP. Deze hypothese is stoelt op de verwachting dat HIIT en CRT verbetering kunnen veroorzaken in het skeletspiermetabolisme, evenals in EF.

Periode

01 juli 2019 - 31 maart 2022