Project R-9903

Titel

Productie van biomassa en afvalwaterzuivering via microalgen behandeld met statische magnetisch golven. (Onderzoek)

Abstract

Microalgen hebben met veel potentieel als bron voor biomassa productie. Deze eencellige organismen bevatten naast veel hoogwaardige biomoleculen om aan te wenden in pharmaceuticals, voeding, cosmetica, maar ookveel potentieelals biobrandstof. Om dit te kunnen verwezelijken zijn er doorbraken nodig om de microalgen productiviteit op grote schaal te gaan verhogen. Verschillende recente studies vermelden dat het aanwenden van statische magnetische velden een gunstig effect heeft op de biomassa productiviteit. Maar er is nog weinig inzicht in de onderliggende mechanismen en het effect op de productiviteit van secundaire metabolieten zoals lipiden, proteinen en carbohydraten. Dit project heeft als doel om een gebruiksmethode te gaan ontwikkelen voor het toepassen van magnetische statische velden ter bevordering van microalgen biomassaproductie en afvalwaterzuivering. Daarvoor zal het effect van deze magnetisch golven op de intracellulaire componenten en het effect op de verwijdering van stikstof en fosfor bestudeerd worden in functie van de groeicyclus.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023