Project R-9881

Titel

Een vergelijkende evaluatie van het Zuid-Afrikaanse fiscale regime voor investeringen door middel van trusts (Onderzoek)

Abstract

Alle landen zijn afhankelijk van inkomsten die worden behaald door middel van belastingheffing. In het geval van ontwikkelingslanden vormt belastingheffing ook de meest belangrijke inkomstenstroom in de meerderheid van de gevallen. Net daarom worden ontwikkelingslanden ook hard geraakt door fenomenen als belastingontwijking en -ontduiking. Een mogelijke oplossing die kan bijdragen aan de aanpak van problemen veroorzaakt door belastingontwijking en -ontduiking voor een ontwikkelingsland zoals Zuid-Afrika is het tegengaan van kapitaalexport en het aan banden leggen van de mogelijkheden om aan belastingontwijking te doen. Teneinde hieraan tegemoet te komen, moet worden gekeken naar het Zuid-Afrikaanse fiscale beleid. Hierin speelt de trust, een rechtsfiguur die vaak wordt gebruikt voor investeringsdoeleinden, een grote rol. Deze rechtsfiguur wordt in de praktijk vaak gebruikt wegens haar flexibiliteit en veelzijdigheid. Indien het Zuid-Afrikaanse fiscale framework betreffende trusts zou kunnen worden aangepast met het oog op het tegengaan van kapitaalexport en tegelijk met het oog op het bevorderen van het investeringsklimaat, kan dit bijdragen aan het versterken van de Zuid-Afrikaanse belastbare grondslag en het verstevigen van de economische groei. Dit onderzoek beoogt daarom om - vanuit een fiscaal rechtsvergelijkend perspectief - aanbevelingen te formuleren teneinde het Zuid-Afrikaanse fiscale regime betreffende trusts te verbeteren door het ontwikkelen van een fiscaal framework dat investeringen aanmoedigt en de unieke positie en uitdagingen van Zuid-Afrika in het internationale landschap mee in rekening neemt.

Periode

01 juli 2019 - 31 december 2022