Project R-9902

Titel

Karakterisatie van het zaad microbioom van Trifolium repens groeiend op zink en lood verontreinigd mijnafval van verschillende ouderdom (Onderzoek)

Abstract

Om toxische effecten van metalen op de omgeving te vermijden zijn er verschillende strategieën ontwikkeld om deze elementen uit het milieu te verwijderen. Het aanwenden fytoremediatie (planten met hun geassocieerde micro-organismen) is een milieuvriendelijke benadering die veel belangstelling geniet. Nochtans is toepassing in de praktijk nog gelimiteerd, ondermeer vanwege de lage biomassaproductie van metaalhyperaccumulatoren en de daaruitvolgende lange duurtijd van het fytoextractieproces. Zaadendofyten die van generatie tot generatie doorgegeven worden, zijn van groot belang voor hun waardplanten en kunnen de metaalopname in de planten verhogen. Omdat het eventuele aanpassingsproces van planten aan metaaltoxiciteit tot vele generaties kan duren is het belangrijk om te weten hoe snel het zaadmicrobioom zich kan aanpassen. Op deze manier kunnen we de mechanismen van fytoremediatie beter begrijpen. De afvalhopen van de zink- en lood-mijnen in Polen zijn gecoloniseerd door een natuurlijke flora. Deze hopen variëren in ouderdom. De algemene doelstelling van deze studie is de effecten van de ouderdom van het mijnafval op de biodiversiteit en de functionele eigenschappen van het zaadmicrobioom van witte klaver (Trifolium repens) te bestuderen en dit door zaden in te zamelen op 3 afvalhopen van een zeer verschillende ouderdom.

Periode

01 juli 2019 - 31 augustus 2020