Project R-10519

Titel

Erasmus+ KA2 Strategisch partnership: CYRUS (Onderwijs)

Abstract

De bijgewerkte strategie en het actieplan voor de bio-economie van oktober 2018 maakt deel uit van de EU. Het streven van de Commissie is om de natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken, om de werkgelegenheid, de groei en de investeringen te stimuleren. Het heeft tot doel het duurzame gebruik van hernieuwbare hulpbronnen te verbeteren en op te schalen om het mondiale en lokale probleem aan te pakken. Het introduceert dus de nieuwe richting van een geïntegreerde ontwikkeling van de bio-economie - de circulaire- bio-economie met biogebaseerde producten. De circulaire bio-economie wordt gedefinieerd als het kruispunt van circulaire economie (herstellende, regeneratieve economisch model, waarbij niets verloren gaat en alles een nieuwe cyclus voedt, en afval wordt behandeld als een resource) en de bio-economie (het verkrijgen van biogebaseerde producten en diensten). De circulaire bio economie omvat: biogebaseerde producten; aandeel, hergebruik, herfabricage, recyclage; cascaderend gebruik; gebruik van organische afvalstromen; hulpbronnenefficiënte waardeketens; organische recycling, ... Maar de circulaire bio-economie is nog in een vroeg stadium, het is een nieuwe industrie, die in de EU de komende decennia dient opgebouwd te worden. Een belangrijk gevolg hiervan is de rol van het onderwijs hierin. Dit om de specialisten van de toekomst op te leiden en de bijhorende curricula en studieprogramma's, vooral in de universiteiten, nog te ontwikkelen. Tegelijkertijd om studenten en postdoctorale studenten in dit hoge niveau te onderwijzen is er geavanceerde technologie nodig en een actuele onderwijsmethodologie die gebaseerd is op online leren (Virtual Reality (VR) of Mixed Reality (MR)). De twee belangrijkste doelstellingen van het project zullen zijn: a) het ontwikkelen van een curriculum en studieprogramma in circulaire biogebaseerde economie. en b) om zowel online leren (OL) als Mixed Reality (MR) toe te passen. Dit om studenten te introduceren in scenario's die geïllustreerd worden met beelden, die zeer dicht bij de realiteit van de verschijnselen staan, om zo de kennis over te brengen en beter te kunnen begrijpen.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2021