Project R-10594

Titel

Dentale stamcellen als krachtige vehikels in een nieuwe therapie voor plaveiselcelcarcinoom. (Onderzoek)

Abstract

In dit project omschrijven we de ontwikkeling van een nieuwe therapie voor oraal plaveiselcelcarcinoom (OSCC), een vorm van hoofd- en halskanker. Huidige behandelingen impliceren vaak zware neveneffecten, dit beklemtoont de nood aan een nieuwe aanpak waarbij enkel het tumorweefsel verwijderd wordt en het gezonde weefsel zoveel mogelijk gespaard blijft. Wij gebruiken humane stamcellen uit de pulpa van de tand (DPSC) als vehikels voor een therapie waarbij enzymen een niet-gevaarlijke produg omzetten naar een toxische variant, en deze doorgeven aan de tumorcellen, op basis van gentherapie. DPSC gaan immers actief of zoek naar tumorweefsel en metastases. Eerst wordt dit onderzocht in vitro in 2D en 3D co-cultuurmodellen, zodat we een beter inzicht krijgen in het exacte werkingsmechanisme. Daarna wordt de nieuwe therapie toegepast in een ratmodel voor OSCC, waarbij we de therapie nietinvasief zullen opvolgen in de dieren door middel van state-of-the-art medische beeldvormingstechnieken PET/MRI en BLI. Dit laat een gepersonaliseerde behandelingsaanpak toe. Dit project zorgt voor nieuwe inzichten in deze nieuwe behandelingsmethode op basis van stamcellen voor OSCC, en is bijgevolg pionierswerk voor latere preklinische en klinische studies. Dit geldt immers niet enkel voor OSCC, maar ook voor vele andere kankertypes.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023