Project R-10595

Titel

Afdrukbare en injecteerbare Hydrogels met verbeterde mechanische eigenschappen voor toepassingen in weefselengineering (Onderzoek)

Abstract

Synthetische hydrogelen zijn erg nuttig in een groot aantal verschillende biomedische toepassingen, variërend van contactlenzen tot de aflevering van medicijnen en het nabootsen van natuurlijke weefsels. Dit nut komt voort uit de moleculaire samenstelling, die vergelijkbaar is met veel levende weefsels. Hydrogelen zijn samengesteld uit een polymere 'scaffold' die gezwollen is met grote hoeveelheden water (> 80%), vergelijkbaar met natuurlijk voorkomende weefsels en kraakbeen. Synthetische hydrogelen zijn veelbelovend voor een breed scala van toepassingen dankzij de enorme flexibiliteit die wordt geboden door de moderne syntheseprotocols en het immense aantal beschikbare bouwstenen. Het blijft echter een grote uitdaging om synthetische hydrogelen te bekomen die qua fysieke kracht en veerkracht te vergelijken zijn met natuurlijke weefsels, vnl. wegens een beperkt begrip van de structuur-eigenschapsrelaties die moeten gerealiseerd worden in complexe formuleringen. Hoewel hydrogelen met indrukwekkende sterkte gerealiseerd zijn via verschillende huidige benaderingen, is de volgende fase de ontwikkeling van verwerkbare formuleringen. Dit vereist dat de structuur die mechanische sterkte biedt pas wordt aangenomen na gebruik van een externe stimulus. Hiertoe moeten de chemische routes naar de netwerkstructuur nauwgezet worden gecontroleerd. Dit project heeft tot doel een dergelijk proces tot stand te brengen via moleculair ontwerp en de constructie van structuur-eigenschapsrelaties.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023