Project R-10593

Titel

De aanwezigheid van extracellulair organisch materiaal in coagulatie, flocculatie en flotatie processen voor het oogsten van microalgen: probleem of opportuniteit? (Onderzoek)

Abstract

Microalgen zijn een aantrekkelijke nieuwe bron van biomassa ter productie van biogebaseerde componenten, biomaterialen, voedingsadditieven of biobrandstoffen. Deze organismen zijn eencellig en in groeien aan in lage concentraties in water. Het oogsten van deze cellen om de biomassa verder te processes is duur. Dit onderzoeksproject heeft als finale toepassing om alternatieve methoden te gaan ontwikkelen dat oogsten van microalgen efficiënter maakt. Het uitvlokken van deze eencelligen in grotere bezinkbare of floterende vlokken zou de scheiding sterk gaan vergemakkelijken. Maar de aanwezigheid van extracellulair organische materiaal (AOM) beïnvloedt deze vlokeigenschappen en dus ook de scheidingsefficiëntie. Dit project beoogt om fundamenteel inzicht te verwerven in hoe AOM de microalgen vlokkarakteristieken beïnvloedt door in detail te gaan onderzoeken in welke vorm en hoeveelheid AOM interageert tijdens de verschillende groeistadia bij verschillende algensoorten in relatie tot de coagulatie en flocculatie efficiëntie. Dit zal er niet alleen tot bijdragen om deze processen beter te begrijpen, maar ook om scheidingsprocessen beter te gaan ontwerpen en eventueel ook toepassingen te ontdekken voor AOM.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023