Project R-10660

Titel

Exposoom vroeg in het leven in relatie met hormonen betrokken in de hongerregulatie (Onderzoek)

Abstract

In een tijdperk van voedselovervloed is ongecontroleerde eetlust en overeten een probleem. We veronderstellen dat omgevingsfactoren in de eerste 20 levensjaren darmhormoon secretie wijzigen, die op hun beurt eetlust en obesitas bepalen. Gegevens van twee lopende cohorten wordt gebruikt: een 4-jaar follow-up na geboorte en een 10jaar follow-up bij adolescenten. We zullen testen of psychologische (stress) en fysiologische omgevingsfactoren darmhormonen beïnvloeden en bijgevolg lichaamssamenstelling waarbij ook de moderatie door dieet/activiteit en mediatie door darmmicrobiota en ontsteking wordt gecheckt. Sterke punten zijn 1) gegevens over vier kritieke leeftijdsperioden: in-utero, kleutertijd, kindertijd en adolescentie door bestaande cohorten, 2) een integratief beeld van meerdere blootstellingen, 3) een mechanistische focus. Ons voorstel is toegewijd aan het concept "ageing from early life onwards", gesteund door de EU. Het project zal (a) het bewustzijn verhogen rond ongecontroleerd eten in onze samenleving waar voedsel, luchtvervuiling en stress alomtegenwoordig zijn; (b) voor de basiswetenschap mechanistische inzichten in de eetlustpaden brengen; (c) de klinische praktijk informeren over farmacologische doelen (darmhormonen en gerelateerde fysiologie), psychologische interventies en voedingsrichtlijnen, (d) methodologische verbeteringen in populatieonderzoek door de validatie van koolstof in fecale monsters als indicator van blootstelling in de darm.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023