Project R-10691

Titel

Lading en energieoverdracht tussen cyanobacteriën en halfgeleiderelektroden onder gammabestraling

Abstract

Fotosynthese is één van de meest fundamentele biochemische processen in de natuur en één van de drijvende krachten van het leven. Al meer dan een eeuw lang worden natuurlijke en kunstmatige fotosynthese beschouwd voor de aanmaak van energiedragers en andere waardevolle cel producten. Daarenboven worden fotosynthetische 'groene organismen' (planten, algen, en cyanobacterien) en hun cellulaire bestanddelen als essentieel bevonden voor het onderzoek in de Ruimte m.n. voor hun rol in afvalrecyclage en in zuurstof- en voedsel productie. Echter, de intensiteit van de ionizerende straling (UV, gamma) in de ruimte baart wetenschappers zorgen omdat het mogelijk zeer schadelijk is voor het zeer complexe fotosynthese-apparaat, al dan niet in natuurlijke of kunstmatige vorm. Onderzoek aan het SCK•CEN en elders heeft aangetoond dat sommige cyanobacterien zeer goed bestand zijn tegen hoge niveaus van gamma straling en wijst zelfs op een licht verbeterde fotosynthese onder bepaalde omstandigheden. We willen de stralingsbestendigheid en fotosynthetische functie van deze organismen onderzoeken door het aanbrengen van hun cellen of cellulaire bestanddelen op halfgeleiderelektroden en het bekomen van elektrochemische data voor, tijdens, en na gamma bestraling

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023