Project R-10418

Titel

H2020 RIA AHTHLETE (Onderzoek)

Abstract

ATHLETE streeft naar de ontwikkeling van geavanceerde exposoom-studie technieken, en een prospectief exposoomcohort. Deze zullen gebruikt worden om systematisch de effecten van een breed scala aan omgevingsrisicofactoren te kwantificeren op de mentale, cardiometabole, en respiratoire uitkomsten op zowel het gemeenschaps- als individueel niveau. Onderliggende biologische effecten zullen gedurende de eerste 2 decennia van het leven worden bestudeerd om vervolgens aanvaardbare en haalbare exposoominterventies te implementeren. De resulterende bevindingen zullen vertaald worden naar beleidsaanbevelingen en preventiestrategieën. ATHLETE zal een prospectief exposoomcohort opzetten, inclusief FAIR-data-infrastructuur en zal voortbouwen op Europa's meest uitgebreide en reeds bestaande exposoomdata (15 cohorten in 10 Europese landen). ATHLETE zal systematisch de effecten van het exposoom karakteriseren op de vroege orgaanontwikkeling, gezondheidstrajecten en biologische effecten (op metagenomisch, metabolomisch, epigenetisch, verouderings- en stressniveaus) in een longitudinale setting vanaf de vroege zwangerschap tot de adolescentie. De ontwikkeling van innovatieve exposoom-studie technieken zal gericht zijn op: 1) volledige en nauwkeurige meting van meerdere omgevingsrisicofactoren (extern/stedelijk, chemisch, fysiek, gedragsmatig, sociaal), 2) de toepassing van geavanceerde statistische en toxicologische strategieën om complexe multidimensionale exposoomgegevens te analyseren, 3) de ontwikkeling van interventies om persoonlijke blootstelling te verminderen, alsook in de algemene populatie, en 4) de inschatting van de maatschappelijke impact van het exposoom door de kosten en de baten voor de gezondheid van kinderen te berekenen. De sterke focus van ATHLETE op de meeste kwetsbare stadia van het vroege leven, de wijdverspreide blootstelling van de algemene bevolking en veelvoorkomende niet-overdraagbare ziekten, het gebruik van een grote hoeveelheid bestaande exposoomgegevens en expertise, de sterke nadruk op kennisvertaling en de ontwikkeling van een open online toolbox voor gebruik buiten het project, zorgen er samen voor dat de doelstellingen haalbaar en relevant zijn voor toekomstig onderzoek en beleid.

Periode

01 januari 2020 - 30 juni 2025