Project R-9937

Titel

Opname, translocatie en toxiciteit van geïsoleerde microplastics van schelpdieren in menselijke darmcellen. (Onderzoek)

Abstract

De aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid via de consumptie van vis, schaal- en schelpdieren. Het uitvoeren van een degelijke risicobeoordeling wordt echter bemoeilijkt door het heterogene karakter van de microplastics en het gebrek aan toxiciteitsgegevens. Het doel van dit project is om na te gaan of (en hoe) verschillende vormen van microplastics, gedetecteerd in de bloedkokkel (een schelpdier van de Indo-Pacific) biologische effecten kunnen veroorzaken bij de mens. Het onderzoek begint met een grondige analyse van de fysische en chemische eigenschappen van drie verschillende microplastic vormen (vezels, fragmenten en films), gevolgd door een studie van de opname en translocatie van de deeltjes in cellen van de dunne darm, en eindigt met een grondig onderzoek naar schadelijke effecten. De gegevens over opname, translocatie en toxiciteit die in dit project worden verzameld, zullen de (toekomstige) beoordeling van gezondheidsrisico's ondersteunen.

Periode

01 mei 2019 - 31 oktober 2020