Project R-9786

Titel

The ethical, legal, and social aspects regarding research, diagnosis and treatment of patients with disorders of consciousness (Onderzoek)

Abstract

De zorg voor patiënten met bewustzijnsstoornissen (DOC) brengt een grote variatie aan ethische kwesties aan de oppervlakte, die vaak verband houden met het nemen van beslissingen voor of over de patiënt. In de zorg voor DOC-patiënten ùpete, oùùers voortdurend beslissingen genomen worden, bijvoorbeeld over zorg, deelname aan experimenten en / of de voortzetting of stopzetting van life support. Verschillende problemen bemoeilijken zulke beslissingen. Er is geen voor de hand liggende benadering van deze ethische kwesties, en er is een sterke nood aan nieuwe kennis en inzichten om tot een weloverwogen ethische benadering te komen. Dit project beoogt een meer samenhangende en omvattende benadering van de ethische, juridische en sociale kwesties rondom de diagnose en behandeling van patiënten met bewustzijnsstoornissen uit te bouwen.

Periode

16 mei 2019 - 03 september 2020