Project R-10272

Titel

FWO ICA project: EAPC EXPERT-netwerk (Onderzoek)

Abstract

Het algemene doel van het FWO-ICA project "EAPC EXPERT-network" is het consolideren en ondersteunen van de activiteiten van de bestaande EAPC EXPERT group, en het verankeren van de rol van de UHasselt/Vlaamse onderzoekers in deze groep van internationale experten. De interdisciplinaire EXPERT group is samengesteld met internationale (Europese) experts in het domein van fysieke training in de context van cardiale revalidatie en preventie. De EXPERT group komt samen onder de koepel van EAPC, de European Association for Preventive Cardiology. EXPERT is een acroniem van 'EXercise Prescription in Everyday practice & Rehabilitative Training', en de leden van de groep promoten standaardisatie en voorschrijven van fysieke training in overeenstemming met erkende richtlijnen en grondig bediscussieerde expert meningen. In voorafgaandelijk onderzoek hebben UHasselt onderzoekers de EXPERT-tool ontwikkeld in nauwe samenwerking met de EXPERT group. De EXPERT-tool is een interactief beslissingsondersteuningssysteem voor het maken van trainingsvoorschriften in overeenstemming met erkende richtlijnen en expert meningen. Het FWO-ICA project versterkt de huidige synergie en coordinatie van interdisciplinair onderzoek in geneeskunde, revalidatiewetenschappen en informatica. Enkele specifieke doelstellingen van het FWO-ICA project zijn: (1) verderzetten van de algemene wetenschappelijke coordinatie van het EXPERT-network, (2) voorzien van wetenschappelijk gefundeerde digitale tools (EXPERT-tool voor specialisten in cardiale revalidatie, en applicaties voor patienten) met een focus op data-management en actualiseren van richtlijnen en (3) bijdragen aan de promotie-activiteiten van de EXPERT group en de EAPC via contacten met belanghebbenden en verspreiding van resultaten aangaande richtlijnen voor trainingsvoorschriften.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2022