Project R-9958

Titel

IOF mandaat onderzoeksinstituut Centrum voor Milieukunde (CMK) 2019-2023 (Onderzoek)

Abstract

CMK is het expertisecentrum van milieuonderzoek en groeide uit tot een academische leiderspositie met zeer gemotiveerde teams die worden erkend voor hun baanbrekende onderzoeksprestaties en troeven zoals de ECOTRON, het geboortecohort en biobanking, fytoremediatiestrategieën, en biologische en analytische onderzoekslabo's. CMK werkt in 3 thematische pijlers die aansluiten bij de ambities van Planetaire Gezondheid: 1.Inzicht in de invloeden van het milieu en klimaatverandering op de gezondheid van de mens en het functioneren van ecosystemen; 2.Ontwikkeling van duurzame schone technologieën om deze invloeden op organismen te beperken; en 3.Bewaking en beheer van biodiversiteit, en het raakvlak tussen wetenschap en beleid. CMK zal een ecosysteem vormen voor een langetermijnvisie met een gemeenschappelijk doel en een roadmap met kernprojecten om maatschappelijke uitdagingen in verband met Planetaire Gezondheid aan te pakken. CMK investeert in innovatie via het Quadruple Helix model met actieve betrokkenheid van burgers, gemeenschappen en niet-gouvernementele organisaties voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame resultaten. CMK's visie van ecosysteem-gedreven valorisatie omarmt de civic ambitie van een sterke en veerkrachtige regio in een snel veranderende samenleving. CMK is toegewijd om de gemeenschap te dienen en burgerbetrokkenheid te bevorderen, met de nadruk op sociale verantwoordelijkheid, gemeenschapsdienst en een positieve sociale en economische impact voor de regio.

Periode

01 juli 2019 - 31 december 2023