Project R-9965

Titel

IOF mandaat Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) 2019-2023 (Onderzoek)

Abstract

Het IOF-mandaatproject van het Expertisecentrum voor Digitale Media voor 2019-2023 streeft ernaar om de traditie van valorisatie in het onderzoekscentrum te continueren. De IOF-mandataris van EDM zal hiervoor actief betrokken zijn bij alle valorisatiedossiers van EDM en de valorisatiedoelstellingen nastreven in lijn met het strategieplan voor EDM. Centraal hierin staan de samenwerking met strategische onderzoekscentra, kennisinstellingen en industrie via valorisatiegerichte onderzoeksprojecten, de registratie van hieruit voortvloeiende nieuwe vindingen en het afsluiten van nieuwe licentieovereenkomsten.

Periode

01 juli 2019 - 31 december 2023