Project R-9967

Titel

IOF mandaat faculteit Architectuur en Kunst (ARK) 2019-2023 (Onderzoek)

Abstract

De Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) verricht multidisciplinair onderzoek naar maatschappelijk relevante thema's. Valorisatie is voor ARK dan ook in belangrijke mate een maatschappelijk (en niet louter economisch) begrip. ARK dekt een breed gamma aan types van samenwerkingen met externe actoren af, gaande van studentenopdrachten, beleidsondersteunend ontwerponderzoek, dienstverlening, artistiek onderzoek, sponsoringsovereenkomsten tot (grootschalige) onderzoeksprojecten met valorisatiepotentieel. Binnen een grote diversiteit van projecten wordt een brede range van partners aangesproken (profit, non-profit en publieke sector). Ook andere vormen van technologie transfer komen aan bod (I-depots, licenties, octrooiaanvraag, etc.). De IOF-mandataris vervult daarbij een belangrijke interface-functie zowel intern, als extern naar de buitenwereld. Daarbij speelt de mandataris een belangrijke rol in het faciliteren van valorisatiegerichte onderzoeksprojecten, bij projecten met een sterke inbreng van externe partners, bij IOF projecten en bij overheidsopdrachten en dienstverlening. Het valorisatiepotentieel is hier immers vrij groot gezien het onderzoek van ARK goed aansluit bij bestaande maatschappelijke vragen en het werkveld. Daarnaast begeleidt de IOF mandataris ook andere (IE)-dossiers, zoals licentieovereenkomsten, NDA's, merkenregistraties, etc. De mandataris werkt ondersteunend bij het uitwerken van offertes, contracten, betrekken van partners, etc.

Periode

01 juli 2019 - 31 december 2023