Project R-10180

Titel

Onderzoek naar het effect van veerkracht in de perinatale periode (EF 56) (Onderzoek)

Abstract

De eerste 1000 dagen van het leven, lopende vanaf de bevruchting tot twee jaar, worden gekenmerkt als de meest kritische ontwikkelingsperiode van het leven. De Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) hypothese, stelt dat ziekte en gezondheid later in het leven hun oorsprong vinden in het foetale en vroeg postnatale leven. In dit project willen we de link leggen tussen blootstelling aan maternale stress (prenatale, perinatale en postnatale periode), groene omgeving en veerkracht vroeg in het leven en gedragsontwikkeling later in het leven. Pasgeboren kinderen werden opgevolgd van de geboorte tot jong volwassen leeftijd (28-29 jaar) op verschillende tijdstippen tijdens deze periode. Deze unieke data kan inzichten verwerven in de DOHaD hypothese met betrekking tot prenatale stress, veerkracht en gezondheid. Aangezien (vroegtijdige) veroudering een belangrijk biologisch mechanisme kan zijn om de link tussen blootstelling aan stress tijdens de eerste 1000 dagen en gezondheid te verklaren zal deze hypothese getest wordt aan de hand van gegevens over telomeerlengte, epigenetische, inflammatie en metabole veranderingen, en functioneren van het stresssysteem op de leeftijd van 28-29 jaar. Daarnaast zal ook gekeken worden naar het mentale welzijn van de nakomelingen. De identificatie van modelleerbare beschermende factoren biedt aanknopingspunten voor preventiemaatregelen.

Periode

01 september 2019 - 30 juni 2021