Project R-10985

Titel

H2020 RIA Search and Rescue (Onderzoek)

Abstract

Afgezien van aardbevingen die meestal leiden tot catastrofale structurele instortingen, waarbij veel mensen verstrikt raken of omkomen, zijn er ook andere oorzaken die kunnen leiden tot de instorting van een gebouw, zoals een accidentele explosie of een terroristische aanslag in openbare ruimten of kritieke infrastructuren. Bovendien kunnen natuurrampen zoals aardbevingen ook technologische rampen ook industriële chemische reacties of branden veroorzaken of leiden tot meerdere reacties na elkaar "domino-effect". Dit kan enorme risico's opleveren. Daarom is het een grote uitdaging voor de eerste hulpverleners en relevante organisaties van de civiele samenleving om hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Eerstehulpverleners en reddingswerkers hebben gespecialiseerde instrumenten nodig, die vlot toegankelijk zijn ten alle tijde en die voldoen aan strenge eisen op het gebied van detectienauwkeurigheid, snelle lokalisatie en vermindering van valse alarmen. Het S&R-project zal een reeks grootschalige proefscenario's ontwerpen, implementeren en testen die in hoge mate interoperabel zijn, modulair open architectuurplatform voor de eerste respondent die gebruik maakt van de expertise en de technologische infrastructuur van beide COncORDE en IMPRESS FP7-projecten. Het governancemodel van S&R zal zo worden ontworpen dat het effectiever kan functioneren en dat de de architecturale structuur het mogelijk zal maken om gemakkelijk de volgende generatie O&O- en COTS-oplossingen te integreren, die mogelijkerwijs kunnen ingezet worden in de toekomstige rampenbestrijdingssystemen. Het model zal ook een uniforme visie op de rol van de EU ondersteunen en zal een gemeenschappelijk kader bieden om de behoeften te beoordelen en de reacties te integreren. Het kader zal een ondersteunende aanpak mogelijk maken met behulp van een breder scala aan beslissingsondersteunende functies en monitoringsystemen. Het zal ook aan de eerste responders een effectief en een uniforme visie bieden op (a) de dynamische veranderingen die zich tijdens de levensduur van het evenement voordoen en (b) de capaciteiten en middelen die momenteel in het veld worden ingezet.

Periode

01 juli 2020 - 30 juni 2023