Project R-10412

Titel

CiLO (circulair leren ondernemen) (Onderzoek)

Abstract

Dit project wordt ingediend met als doel het stimuleren van circulair ondernemen in Vlaanderen, bv. in de minionderneming of het studentenbedrijf ondersteund door Vlajo. In tegenstelling tot wat de environmental Kuznetscurve probeert te staven, zal groei de milieuvervuiling niet oplossen en is een circulair businessmodel noodzakelijk (Raworth, De donuteconomie). Binnen dit project werken de UHasselt, Vlajo, circulaire bedrijven en secundaire scholen samen om een begeleidend kader uit te werken dat leerkrachten conceptueel en inhoudelijk ondersteunt om met circulair ondernemen aan de slag te gaan. Concreet zal er (1) onderzocht worden welke barrières leerkrachten ervaren bij het implementeren van circulair ondernemen, (2) zal bestaand educatief materiaal geïnventariseerd worden en nieuw educatief materiaal gemaakt worden om tot de uitbouw te komen van één praktisch bruikbaar lessenpakket, (3) worden er trainingen uitgewerkt om van leerkrachten 'CircularInfluencers' te maken, (4) worden er evaluatietools ontworpen en (5) zal er een 'Circular community' netwerk worden uitgebouwd. Dit project zal uitgevoerd en getest worden binnen Limburg maar is na afloop opschaalbaar naar Vlaanderen

Periode

16 december 2019 - 15 september 2021