Project R-10273

Titel

Interventieplatform om eindgebruikers te helpen bij het aannemen en implementeren van gedragingen die bijdragen aan de gezondheid (Onderzoek)

Abstract

Het internet is een aantrekkelijk medium voor het leveren van gedragsveranderende interventies. Toch is het moeilijk om de loyaliteit van bezoekers over een langere periode te behouden. Dit voorstel richt zich op een prototype-indeling van een op internet gebaseerd, computergericht interventieplatform (geleverd via app + webapplicatie) gericht op het bevorderen van gedrag dat bijdraagt aan de gezondheid. De geïntegreerde gedragsveranderingstechnieken zijn evidence-based in de literatuur over Persuasive Technology en Gamification. Het doel van het project is om het prototype van Technology Readiness Level (TRL) 5 naar niveau 7 te brengen (d.w.z. demonstratie van geüpgraded proof-of-concept in een operationele setting). Daartoe stellen we een 4-stappen werkplan voor, gericht op twee sectorspecifieke versies van het oorspronkelijke prototype. Op het gebied van revalidatie van hart- en vaatziekten richten we ons op een ondersteunend systeem voor cardiaal reisadvies dat bedoeld is om persoonlijk reisgedrag te adviseren en lichamelijke activiteit te stimuleren. In het klinische domein van Cognitieve Gedragstherapie voor patiënten met een Depressiediagnose richten we ons op een Mental Health Personal Counselor bedoeld om barrières te signaleren die fysieke- en sociale activiteiten belemmeren en nauwkeurige copingstrategieën voor te stellen.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2021