Project R-10825

Titel

POtentieel van PlantenEndofyten en mineralen voor de Yield En kwaliteit van spinazie in een veranderend klimaat (Onderzoek)

Abstract

Cadmium is een niet-essentieel sporenelement dat een risico vormt voor de teelt van bepaalde landbouwgewassen zoals spinazie in industriële regio's (waaronder Vlaanderen). Dit element is als milieucontaminant verhoogd aanwezig in onze bodems omwille van de non-ferro metaalindustrie activiteiten in de jaren 1950, en door het gebruik van fosfaat meststoffen die gecontamineerd zijn met cadmium. Cadmium dat biobeschikbaar is, kan worden opgenomen door planten en zo in de voedselketen terechtkomen. Dit vormt de belangrijkste bron van blootstelling aan cadmium voor de bevolking. Wanneer voedingsgewassen de Europese norm voor Cd concentraties overschrijden (0,2 mg/kg vers gewicht voor spinazie), dan moeten deze producten uit de markt worden genomen. Dit vormt een economisch risico voor de spinazietelers en -verwerkers in ons land en hun export. Het cadmium probleem van onze landbouwgronden aanpakken is geen eenvoudige taak, zoals ook gebleken is uit het voorgaande FOODCAD project. De opname van cadmium door de plant wordt door verschillende factoren bepaald: de bodem fysicochemie, omgevings- en klimatologische omstandigheden (neerslag, temperatuur), de planteigenschappen (fysiologie) en de plant-geassocieerde micro-organismen. Deze studie stelt onderzoek voor naar (1) de mogelijkheden van minerale bodemadditieven en plant-geassocieerde bacteriën om cadmium opname door spinazie te reduceren en (2) nieuwe ontwikkelingen in zaadcoating, foliaire behandelingen en precisielandbouwtoepassingen die hun praktijktoepassing (kosten/baten-verantwoord) op het veld mogelijk kunnen maken. De hieruit voortkomende kennis beoogt innovaties die niet enkel een verbeterde, geïntegreerde aanpak van de cadmium problematiek in spinazie mogelijk maken maar verder ook potentieel bieden om de opbrengst, oogstzekerheid en kwaliteit beter te garanderen.

Periode

01 oktober 2019 - 31 maart 2024