Project R-11072

Titel

MALDI-ToF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight) massaspectrometer voor geavanceerde polymeeranalyse (Onderzoek)

Abstract

De activiteiten van het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt steunen in sterke mate op de aanwezigheid van state-of-the-art infrastructuur, die wordt aangewend voor zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek op het vlak van energie (-opwekking/opslag), duurzaamheid en gezondheidszorg. Gedetailleerde materiaalkarakterisatie is cruciaal ter overbrugging van de materiaalsynthese- en productontwikkelingsplatformen. Binnen het instituut zijn polymeersynthese en toepassing van de ontwikkelde materialen (bijvoorbeeld in organische elektronica en sensoren) al 30 jaar een belangrijk onderwerp. Dit geldt met name voor geconjugeerde polymeren. Aan de andere kant worden nieuwe onderzoekslijnen opgezet rond biogebaseerde en recycleerbare polymeren. Met betrekking tot polymeeranalyse is massaspectrometrie onmisbaar. Het biedt extra informatie ten opzichte van andere technieken en heeft bijzondere voordelen voor de gedetailleerde analyse van de polymeerruggengraat en eindgroepen. Om onze leidende positie binnen het polymeeronderzoek in Vlaanderen te bestendigen, streven we ernaar om een state-of-the-art MALDI-ToF-massaspectrometer te verwerven. Deze apparatuur maakt het ook mogelijk om biomoleculen en weefsels te analyseren, hetgeen erg belangrijk is voor andere onderzoeksinstituten aan de UHasselt. Bovendien zal het toestel ook ingezet worden voor dienstverlening aan de (lokale) industrie en zal het toegankelijk zijn voor samenwerkingen met andere Vlaamse universiteiten.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2024