Project R-10852

Titel

Vertaling van strategische transformaties naar AI technologie projecten (Onderzoek)

Abstract

Succesvolle AI adoptie in Vlaanderen wordt voornamelijk bepaald door bedrijven hun capaciteit om de vertaalslag te maken van bedrijfsuitdaging naar technologie. Het is hierbij belangrijk dat men steeds vertrekt vanuit de strategische noden en opportuniteiten van het bedrijf en dit vervolgens vertaalt naar een passend en concreet AI-project, inclusief een duidelijke business case. Om dit te realiseren heeft de onderneming nood aan ondersteuning op verschillende niveaus. Dit opleidingstraject zal zich focussen op twee doelgroepen die essentieel zijn voor een geslaagde AI-adoptie. De eerste doelgroep bestaat uit de topmanagers die instaan voor de beslissing om al dan niet rekening te houden met AI in een organisatie. De tweede doelgroep bestaat uit midden managers en veranderingsagenten die de drijvende kracht zullen zijn achter de AI adoptie en de bijhorende digitale transformatie. Één van de unieke kenmerken van deze opleiding is dat we het klassieke traject omdraaien. Klassiek vertrekken opleidingen vanuit specifieke AI-technologieën om vervolgens op zoek te gaan naar een mogelijke toepassing binnen de onderneming. Typerend zijn dan vragen zoals "We beschikken over veel data, maar wat kunnen we er nu mee doen?" of "Wat zouden wij kunnen doen met [vul eender welke AI-technologie in]?" Deze aanpak maakt het vaak moeilijk om een overtuigende business case te ontwikkelen en vormt daardoor een hinderpaal voor adoptie. Daarom dat we in deze opleiding in omgekeerde volgorde te werk gaan. Wij vertrekken steeds vanuit de strategie van de onderneming om vervolgens geschikte business opportuniteiten en noden te identificeren waar AI een toegevoegde waarde kan bieden. Doordat er steeds een duidelijke alignering met de doelen van de onderneming zal zijn, vergroot de kans op adoptie en zakelijk succes aanzienlijk.

Periode

01 december 2019 - 31 augustus 2021