Project R-10435

Titel

Een studie over het ontwerp, de ontwikkeling, en de evaluatie van de optimale spel gebaseerde leermethode om gevarenperceptie vaardigheden van adolescente beginnende bromfietsbestuurders in Vietnam te verbeteren. (Onderzoek)

Abstract

Adolescenten van 15 tot 18 jaar, of de toekomstige werknemers die zullen bijdragen aan economische groei, vormen het grootste deel van verkeersongevallen in Vietnam, in vergelijking met andere student segmenten. Het feit dat er in Vietnam geen officiële rijvaardigheidstraining of examinering voor deze groep bestaat draagt hier waarschijnlijk aan bij. Ze kunnen op geen enkele manier nodige vaardigheden aanleren, maar moeten leren van rijfouten. Vooral gevaarherkenning is een zeer relevante rijvaardigheid o.w.v. de significante relatie met ongevallenbetrokkenheid. Gevaarherkenning kan getraind worden d.m.v. game-based learning (GBL) methoden. Hoewel deze veelbelovende aanpak internationaal werd toegepast op verkeersveiligheidseducatie en -training, is deze nooit toegepast op gevaarherkenning in Vietnam. Bovendien zijn dergelijke methoden zeer divers, variërend van gamification tot (serieuze) games, dewelke geassocieerd met eigen voor- en nadelen. Het hoofddoel van dit project is dan ook het identificeren, ontwikkelen, en evalueren van de optimale GBL-methode om gevaarherkenning te verbeteren bij adolescente beginnende bromfietsbestuurders in Vietnam. Eerst wordt het niveau van gevaarherkenning in deze groep geïdentificeerd, gevolgd door een beoordeling van internationaal toegepaste GBL-methoden toegepast op verkeerseducatie en -training. Vervolgens wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de best geschikte GBL-methode in de context van Vietnam. Na een ontwerpfase (inclusief inhoud van de lokale context), bepalen een pilotstudie en experimentele evaluatie de effectiviteit van de applicatie om gevaarherkenning bij adolescente beginnende bromfietsbestuurders in Vietnam te verbeteren.

Periode

01 april 2020 - 28 februari 2025