Project R-10467

Titel

Ontwikkeling en effectevaluatie van innovatieve methodes voor het verbeteren van veilig en eco-vriendelijk rijgedrag door middel van gamification bij truckchauffeurs in Ethiopid (Onderzoek)

Abstract

De verkeersveiligheid van de transportsector is een ernstig probleem in vele landen, zo ook in Ethiopië. Door het gewicht en de omvang van het voertuig, maar ook door het gebrek aan een goede opleiding en training van chauffeurs, de drukke werkschema's en chauffeur-gerelateerde factoren zoals vermoeidheid, afleiding, enz, vallen er jaarlijks nog veel te veel doden in het verkeer waarbij een zwaar voertuig betrokken is. Zware vrachtwagens verbruiken ook veel brandstof, vooral wanneer de chauffeur geen eco-vriendelijke rijstijl hanteert. Alles bij elkaar resulteert dit niet enkel in een groot menselijk verlies voor de slachtoffers en hun omgeving, maar ook in significante operationele kosten voor het transportbedrijf (verlies van productiviteit, hoge brandstofkosten, stijgende verzekeringspremies, enz.). Transportbedrijven zijn daarom op zoek naar manieren om de veiligheid te verhogen, alsook een eco-efficiënte cultuur te installeren bij de chauffeurs door middel van een gepaste opleiding, coaching en training op het terrein. In dit doctoraatsonderzoek zullen innovatieve strategieën worden ontwikkeld om de huidige status en bereidheid van chauffeurs om hun gedrag aan te passen te evalueren en te beïnvloeden. Door middel van een smartphone app en gamification procedures zullen vrachtwagenchauffeurs een score ontvangen, alsook op maat afgestemde tips en feedback teneinde hun rijstijl te verbeteren. Via een effectevaluatie (voor-na onderzoek) bij een representatieve steekproef van transportbedrijven in Ethiopië zal nagegaan worden in welke mate deze innovatieve strategieën ook effectief leiden tot een verbeterd gedrag bij de chauffeur. De aanpak is vernieuwend temeer omdat er naar gestreefd wordt een methodologie te ontwikkelen die in hoge mate op een geautomatiseerde manier kan verlopen, waarbij de scoring, feedback en tips aan de chauffeur kunnen verlopen met een minimale inspanning van het bedrijf (coach, trainer) zelf.

Periode

01 maart 2020 - 30 juni 2024