Project R-10899

Titel

RadoNorm: Naar een doeltreffende stralingsbescherming op basis van verbeterde wetenschappelijke gegevens en sociale overwegingen - focus op radon en NORM (Onderzoek)

Abstract

RadoNorm is bedoeld om onderzoek en technische ontwikkeling te initiëren en uit te voeren, ondersteuning te bieden aan lidstaten van de Europese Unie, EU-geassocieerde landen en de Europese Commissie bij hun inspanningen om de Europese stralingsbescherming inzake basisveiligheidsnormen uit te voeren. Het voorgestelde multidisciplinaire en inclusieve onderzoeksproject zal zich richten op alle relevante stappen van de stralingsrisicobeheercyclus voor blootstelling aan radon en NORM (natuurlijk voorkomende radioactieve materialen). RadoNorm heeft tot doel de wetenschappelijke, technische en maatschappelijke onzekerheden door i) het initiëren en uitvoeren van onderzoek en technische ontwikkelingen, ii) het integreren van onderwijs en opleiding in alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, iii) en verspreiding van de projectresultaten door middel van gerichte acties aan het publiek, de belanghebbenden en de regelgevers. Dit vormt de wetenschappelijke en technische basis voor alle belangrijke stappen van de stralingsrisicobeheersingscyclus voor radon en NORM. Het inclusieve karakter van RadoNorm wordt op verschillende niveaus gegeven, door (i) onderzoek en ontwikkeling te richten op alle stappen van de beheerscyclus, (ii) het combineren van biomedisch, en ecologisch onderzoek met de ontwikkeling van mitigatie en sociale wetenschappelijk onderzoek, (iii) integratie van onderzoekers van nationale instellingen voor stralingsbescherming, onderzoekscentra, universiteiten, en KMO's, (iv) integratie van E&T-activiteiten in alle ondernemingen, en (v) het rechtstreeks koppelen van verspreidingsinspanningen aan kennis prestaties en nieuwe aanbevelingen. Stappen die aan de orde komen zijn de (a) karakterisering van radon- en NORM-blootstellingen, (b) verbetering van de dosimetrie, (c) beoordeling van de effecten. en risico's voor mens en milieu, d) het verfijnen van mitigatietechnologieën, e) het vergroten van het begrip voor de maatschappij aspecten, en (f)het verspreiden van de resultaten. Voorts zal een ambitieus pan-Europees E&T-programma bijdragen tot competentieopbouw en duurzaamheid van de projectresultaten. Het project wordt uitgevoerd door 56 partners van de 22 EU-lidstaten en geassocieerde landen en heeft contacten met instellingen/partners uit de VS en Canada

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2025